Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

w Częstochowie

 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - oryginał

 

 

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. Stanisława Kostki

w Częstochowie

 

Statut szkoły

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wykaz podręczników

 

 

Dokumenty Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori

w Częstochowie

 

Statut przedszkola